Over de conferentie
Keynote-spreker was Frans de Waal, verder waren er breakout-sessies, inspirerende sprekers, micropresentaties, debatten, discussies en uiteraard netwerkmomenten met vakgenoten.  Met als thema Pijlers van de wetenschapscommunicatie zochten we tijdens deze vakconferentie niet naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten in de groeiende branche van de Nederlandse wetenschapscommunicatie. Er zijn veel verschillende initiatieven en veel personen en organisaties die ieder hun eigen aanpak hebben, maar er zijn aspecten die nagenoeg iedereen in het veld beschouwt als voorwaarden voor goede wetenschapscommunicatie. De steunpilaren, pijlers, waarop goede wetenschapscommunicatie berust.

Sessie 6: “Betrokken wetenschappers”

Met Christiaan Vinkers (UMC Utrecht), Olga Crapels (Naturalis Biodiversity Center), Stefan de Jong (LURIS), Eveline van Rijswijk (Universiteit van Nederland) en sessievoorzitter Maud Radstake (Studium Generale Universiteit Utrecht)

De basis voor wetenschapscommunicatie door wetenschappers is plezier: het is leuk om te doen. Universiteiten moeten outreach niet verplichten, wel belonen.  Dat belonen mag wel eens serieus genomen worden: op papier bestaat het wel, maar in de praktijk merken onderzoekers er nog weinig van.

Universiteiten zouden outreach kunnen stimuleren door:

  • goede match te zoeken tussen onderzoeker en medium, de een blogt liever, de andere spreekt graag.
  • filmpjes van hun onderzoekers online te zetten (fijn voor redacties/organisator)

Overvraagde wetenschappers (de mensen die redacties altijd bellen) zouden moeten doorverwijzen naar jonge, interessante collega’s om diversiteit in het aanbod van outreachende wetenschappers te verbreden.

Organisaties en redacties die wetenschappers uitnodigen, kunnen enorm helpen door helder te communiceren over wat er wordt verwacht en daar in te ondersteunen.

 (fotograaf: Suzanne Blanchard)