Sinds de term cultuurmarxisme enkele maanden geleden zijn intrede deed in het publieke debat is het begrip een continue bron van controverse geweest. Gedefinieerd door FvD-politicus Thierry Baudet als ‘de variant van het marxisme die de “Verelendung”, waar uiteindelijk de wereldrevolutie uit voort zou moeten komen, niet langer verwacht van het economisch systeem en daardoor deze vervreemding via de cultuur wil realiseren’ staat het cultuurmarxisme voor een vermeende linkse politieke agenda die de Westerse samenlevingen afgelopen decennia diepgaand zou hebben beïnvloed. Volgens sommigen een rake analyse, volgens anderen een verwerpelijke complottheorie.

Maar is het cultuurmarxisme een reëel fenomeen of een hersenspinsel en dubieus label dat op geen enkele manier recht doet aan de complexe maatschappelijke realiteit? Om op die vraag en andere relevante vragen een afdoende antwoord te krijgen, organiseert SIB-Leiden een discussieavond over het cultuurmarxisme met Paul Cliteur en Merijn Oudenampsen.
Zij zullen onder leiding van Eveline van Rijswijk het debat aangaan.