De samenleving kan niet zonder geesteswetenschappen. Minister Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, denkt na over een nieuw financieringssysteem voor universiteiten. Een financieringssysteem waarbij bezuinigd zal worden op de geesteswetenschappen. Natuurlijk zijn wij het hier niet mee eens: Humanities Matter!

Op allerlei manieren zijn geesteswetenschappen dagelijks te zien in onze samenleving.  Maar wat houden geesteswetenschappen eigenlijk in? Wat voor effect hebben ze op het dagelijks leven en de maatschappij?  Zijn geesteswetenschappen alleen nuttig om het verleden te begrijpen of hebben ze ook invloed in de hedendaagse tijd?

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens het derde faculteitssymposium van de faculteit geesteswetenschappen wat plaats zal vinden op 28 maart. Gedurende deze dag zullen verschillende docenten en onderzoekers uit verschillende vakgebieden hun licht laten schijnen over dit thema. De dag zal geopend en afgesloten worden door twee keynote-speakers, namelijk Eveline van Rijswijk en Marlou Schrover.

Onderwerp lezing:

Een discussie zonder einde? 
Over de rol van historici in het publieke debat. 
“De geschiedenis” is een dankbare inspiratiebron voor veel politici. Of politici nu wijzen op een joods-christelijke traditie, pleiten voor een terugkeer van de VOC-mentaliteit, mijmeren over de Romantiek, schoolkinderen het Wilhelmus willen laten zingen of zich roeren in discussies over canons en nationale musea: ze hebben duidelijk een belang bij het uitlichten of negeren van bepaalde aspecten van de geschiedenis. Dat roept de vraag op: welke taak ligt er voor historici wanneer geschiedenis ingezet wordt voor politieke doeleinden? En breder: hoe meng je je als historicus in het publieke debat? Eveline van Rijswijk verzamelde voor haar lezing spraakmakende voorbeelden van het gebruik van geschiedenis in het publieke debat en de omgang van historici met deze kwesties.