Bachelor 2 – vak
Opleiding: Geschiedenis Universiteit Leiden
najaar 2013
Docenten: prof. dr. Henk te Velde en Eveline van Rijswijk

Vakomschrijving
In 2013 worden onder meer de afschaffing van de slavernij (1863) en de Vrede van Utrecht (1713) herdacht, en wordt een begin gemaakt met de herdenking en viering van 200 jaar koninkrijk. Wij herdenken dus wij bestaan, is wel eens gezegd, en we herdenken ook voortdurend: de Tweede Wereldoorlog is slechts het bekendste voorbeeld. Maar herdenken is ook lastig in onze maatschappij: wie en wat moeten we herdenken in een wereld waarin de relatie met het verleden niet vanzelf spreekt en de identiteit van naties of andere groepen ter discussie staat? De nadruk lijkt tegenwoordig te liggen op het herdenken van een traumatisch verleden, hoe komt dat? In ieder geval is het anders dan het herdenken in de negentiende eeuw was.

In dit college kiezen de studenten een herdenking die ze meer in het bijzonder willen bestuderen: 1813; herdenkingen van de Opstand; maar ook socialistische herdenkingscultuur of de oorlog dan wel de vrouwenbeweging of het protestantisme etc. Gezamenlijk discussiëren we over het doel, het nut en de politieke betekenis van herdenken in het verleden en nu. Controverses bij herdenkingen staan centraal.