Werkgroeponderwijs propedeusestudenten van de opleidingen Politicologie en Internationale Betrekkingen en Organisaties.

Universiteit Leiden

voorjaar 2012, 2014 en 2015

Verzorgen van lessen, beoordeling van presentaties en tentamens.