Dagvoorzitter Kickoff-meeting Replicatiestudies en Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) 
Donderdag 18 januari 2018
Utrecht
Organisatie: ZonMw

Iedereen die binnen de programma’s Replicatiestudies en Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO) onderzoek doet, draagt bij aan het vergroten van inzicht in ‘’verantwoorde’’ wetenschappelijke onderzoekspraktijken.
Om de betekenis van het onderzoek in deze programma’s nader te verkennen, is het belangrijk om te weten waar de anderen mee bezig zijn. Wie weet zijn er mooie samenwerkingen mogelijk, vullen onderzoeken/organisaties elkaar aan. Of kan het ene onderzoek waardevolle input leveren aan ander onderzoek. Tijdens de dag gaan onderzoekers met elkaar in debat over stellingen, waarna in een plenaire afsluiting de belangrijkste inzichten, discussie- en aandachtspunten besproken worden.