Op 29 november 2018 organiseerden wij de CID Conferentie. De conferentie maakt onderdeel uit van een breder traject waarin we werken aan de verdere ontwikkeling van het Central Innovation District tot internationaal competitief economisch hart van Den Haag. Tijdens de conferentie werden de contouren van de integrale CID-Agenda voor de komende jaren gedeeld en met elkaar verder uitgewerkt. Samen met vertegenwoordigers van bedrijven, lokale en landelijke overheden, kennisinstellingen, startups en bewonersorganisaties. Dit deden we op uiteenlopende manieren: met inspirerende sprekers, verrassende deelsessies en excursies.