Dit jaar wordt voor het eerst het jubileum gevierd op:
donderdag 30 augustus 2018 van 15.30 uur – 17.00 uur

Locatie: The Student Hotel Den Haag, Hoefkade 9, Den Haag

15.30 uur Plenair Programma o.l.v. dagvoorzitter Eveline van Rijswijk

  • Openingstoespraak door Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal

Sprekers:
Mw. Prof.dr.ir. drs. Hester Bijl,vice rector magnificus en lid van het College van Bestuur Universiteit Leiden
Mr. Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur Haagse Hogeschool.
Thema: reflectie en uitdagingen; een gesprek over hoger onderwijs in Den Haag, waarbij we zowel terugblikken als vooruitblikken op de samenwerking en de perspectieven voor de stad.

Key Note spreker:
Prof.dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven; Universiteitshoogleraar, Hoogleraar Ethiek en Technologie aan de TU Delft en Editor in Chief van “Ethics and Information Technology”.
Thema: Hoe kunnen onderwijs en onderzoek bijdragen aan de stad Den Haag in de 21steeeuw?

  • Discussie met de spreker en de genodigden in de zaal
  • Culturele afsluiting
16.45 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde programma

www.openinghaagsstudiejaar.nl