City of the Future

Risks and Opportunities in Future Urban Governance

Steden veranderen in rap tempo. Sinds 2007 woont meer dan de helft van de bevolking in steden en dat aantal blijft stijgen. Waar in het jaar 1800 nog maar 2% van de wereldbevolking in steden woonde, is de verwachting dat in 2030 wereldwijd maar liefst 60% van de bevolking in steden zal wonen. Ook in Nederland is de trek naar de grote steden enorm. Deze verschuivingen zorgen voor grote veranderingen. Het is dan ook noodzakelijk dat steden zich snel ontwikkelen om de trek naar de stad op te kunnen vangen.

Hoe zal de stad van de toekomst er uit zien? Waar enerzijds miljoenensteden uit de grond schieten in landen zoals China, pogen andere steden de toenemende druk te reguleren. Welke problemen doen zich voor, wat zijn gevolgen van de veranderingen en welke kansen liggen er? Technologie en innovatie zouden het antwoord kunnen zijn op mobiliteits-, duurzaamheids- en veiligheidsvraagstukken. Echter, in een wereld waar big data exponentieel groeit brengt technologie ook de nodige gevaren met zich mee. Stedelijke groei en vernieuwing gaan gepaard met meer complexe vraagstukken. In een superdiverse samenleving vereisen deze ontwikkelingen nieuwe vormen van democratie en participatie. Hoe houden we de stad leefbaar op het gebied van huisvesting, gezondheid en veiligheid?

De ingrijpende veranderingen hebben allemaal invloed op wat er in de stad gebeurt, maar zorgen ook voor de nodige verschuivingen buiten de stadsgrenzen. Welke rol blijft de omgeving spelen als iedereen in de stad woont? En wordt het niet tijd om de stad, als economisch centrum, meer macht te geven?

Tijdens het tweedaags congres zal aandacht besteed worden aan de rol van bestuurlijk Nederland bij de inrichting van the city of the future. Door middel van keynotes, workshops en discussies wordt inzicht geboden in de complexe vraagstukken. Bent u ook benieuwd naar welke kansen stad van de toekomst biedt en voor welke uitdagingen deze komt te staan? En wil je meedenken over de mogelijke oplossingen voor vraagstukken die er liggen? Kom dan 7 & 8 mei naar het Landelijk Congres der Bestuurskunde in Amsterdam.